PRIVACYVERKLARING ATELIER VAN BIESBERGEN

 

Antoniusstraat 3A, 5038 DK Tilburg, info@anneliesvanbiesbergen.nl, 0626994683

Tilburg, 09-07-2021

WIJ VINDEN JOUW PRIVACY BELANGRIJK

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we je informeren over onze bijgewerkte Privacyverklaring.

Om je meer transparante en duidelijke informatie te geven over hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken, hebben we de Privacyverklaring onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Afhankelijk van of je een periodieke schilders cursus,   een eenmalige workshopmember bent of een 'Kunst" aankoop hebt gedaan in onze webshop , zijn verschillende onderdelen van de aankondiging op jou van toepassing. In elk hoofdstuk beschrijven we in meer detail welke persoonlijke gegevens we van je hebben en hoe we die gebruiken. We hebben ook de informatie over je rechten uitgebreid, bijvoorbeeld hoe je toegang kan krijgen tot je gegevens en hoe je het beëindiging van het gebruik van je gegevens kan aanvragen.

Gegevensprivacy is van groot belang voor AvB en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteen gezet hoe uw persoons gegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?  en is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Annelies van Biesbergen

ATELIER VAN BIESBERGEN

Antoniusstraat 3a

5038 DK Tilburg

TEL: 06 26 99 46 83

ateliervanbiesbergen@gmail.com

BTWNr: 17725813 5BO111.K.van K. 17251376000

rek.nummer

NL89INGB0008317817

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van je verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EU gebruikt AvB standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen de AvB groep (voor informatie over de bedrijven binnen de AvB groep kunt je ons jaarverslag raadplegen op about.AvB.com). Het lokale AvB bedrijf fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het Nederlandse bedrijf.

We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de AvB groep voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kun jvinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang:  
Jehebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. je kunt contact opnemen met H&M die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:  
Wanneer AvB uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan je of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:  
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.  

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment de door AvB verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* Je hebt een lopende zaak met de Annelies van Biesbergen of met een van de "medewerkers"

die gedeeltelijk is geconsumeerd in de vorm van curusus, lessen, een lopende opdracht of je hebt een nog niet afgewikkelde Kunst-huur/aankoop afspraak bij Atelier van Biesbergen, ongeacht de betalingswijze voor overleden klanten.

Indien je een Kunst of cadeaubon aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met je transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:  
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Atelier van Biesbergen, zij  zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:
* de info stopzetten via een mail naar ateliervanbiesbergen@gmail.com

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om AvB te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van A v B:, beperkt A v B elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet AvB elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen de verwijdering van je persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoek

en om de beperking van het gebruik van jepersoonsgegevens
* als AvB de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor je

nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus.

Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die je vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via ateliervanbiesbergen@gmail.com

Data Protection Officer:ateliervanbiesbergen@gmail.com gegevensbescherming benoemd, om ervoor te zorgen dat we je persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat AvB uw persoonsgegevens niet correct verwerkt,

kunt je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyerklaring moet worden bijgewerkt

De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of je rechten.ATELIER VAN BIESBERGEN, Antoniusstraat 3a, 5038 DK Tilburg

TEL: 00316 26 99 46 83

ateliervanbiesbergen@gmail.com

BTWNr:

K.van K. 17251376000

rek.nummer

NL89INGB0008317817Openingstijden: maandag t/m zaterdag en op afspraak, ook in de avonden en op zondag zijn er mogelijkheden!

Fijn dat je op de site van mijn Atelier in Tilburg terecht bent gekomen.

Voor vragen over de aangeboden Workshops en Cursussen, of heb jezelf een idee? voor vragen over bijzondere   schilderworkshop voor jong of oud, gewoon even bellen of een mailtje sturen;-).

Voor vragen over een afspraak voor opdrachten en uitvoering graag bellen of mailen.

Graag tot ziens,  groetjes van Annelies van Atelier van Biesbergen